fredag 4 november 2016

Skolbibliotek Väst kallar till årsmöte

Välkommen till Skolbibliotek Västs årsmöte 2016.

Även i år tar årsmötet vid i Kultur i Västs lokal Carlous Rex  http://www.kulturivast.se/kontakt , Rosenlundsgatan
4, Göteborg (centralt beläget, nära "Feskekörka").
Onsdag 30 november, klockan 18.00-20.00.
Mötet kommer att vigas åt genomgång av föreningens
verksamhetsberättelse, samt val av ny styrelse.
Dessutom kommer föreningens ordförande Fredrik Ernerot att bjuda på en presentation av det uppdrag kring skolbibliotek i Sverige som i somras presenterades på Symposium #10, i Syd-Koreas huvudstad Seoul.
Under årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på något att äta och dricka. 

Medlem i Skolbibliotek Väst går in gratis. Icke medlem betalar 200:- och blir samtidigt medlem i föreningen. Medlemskap gäller mellan årsmöten. (Det går även bra att lösa medlemskap direkt i dörren under årsmötesdagen.)
Anmäl dig genom att skicka ett mejl till: fredrik@skolbibliotek.se
 
OBS! Medlemmar som vill att en viss fråga tas upp till beslut skall skriftligen anmäla den till styrelsen.

Väl mött!
 
/ Skolbibliotek Västs styrelse

tisdag 18 oktober 2016

Skolbibliotek Väst och Nypon förlag presenterar:


Lättläst Göteborg

Landets första och största heldagskonferens om lättläst!

Med de allra bästa på scen:

Helena Bross
Annelie Drewsen
Monica Reichenberg

När: Fredag 25 november, klockan 9-17
Plats: Wallenstamsalen, Göteborgs Stadsmuseum

--------------------------------------

1490:- Inklusive: Goodybag + Medlemskap i Skolbibliotek Väst
Endast 150 stolar. Boka nu!

Anmälan och information om betalningssätt: fredrik@skolbibliotek.se 
Vid anmälan uppge: Namn, arbetsplats och yrkestitel


                                 

                                 


söndag 9 oktober 2016

Skolbibliotek Väst nu även på FacebookBesök Skolbibliotek Väst på Facebook. Gilla sidan och få alla nyheter från föreningen rätt i ditt nyhetsflöde. Adressen är som följer: https://www.facebook.com/skolbibliotekvast/ 
Välkommen!


måndag 3 oktober 2016

I fokus: Skolverkets Anette Holmqvist om ny satsning på skolbibliotekI en intervju på årets Bokmässa i Göteborg, i direkt anslutning till ett avslutat seminarium i Kungliga Bibliotekets monter, möts Skolbibliotek Väst och Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket. Tillfälle uppstår för en dragning från nyligen genomfört seminarium - kring den nya satsning där åtta myndigheter gått ihop, med målet att gemensamt satsa på Sveriges skolbibliotek. En satsning där Skolverket tillsammans med bland andra Statens Skolinspektion under åren varit starka aktörer på området.

- Vi var fem myndigheter av åtta på plats. Vi fick var och en av oss tid att beskriva vad vi tänker kring skolbibliotek och vad vi har för avsikt att göra tillsammans framöver. Dragningen av oss fem på plats utgick från varje enskild myndighet. I mitt fall utifrån Skolverkets roll. Kjell Ahlgren gav i sin tur Skolinspektionens bild av läget för skolbiblioteken i landet. 

- Jag tog upp en del kring det statliga bidrag som kommer att vara sökbart från Skolverket, åtminstone fram till 2018. Jag nämnde också de kompetenser som behövs för skolbibliotekarien och vad som kommer att tas fram från Skolverkets håll. Då framför allt genom de olika moduler som kommer att kunna användas som verktyg för kompetensutveckling ute i landets skolor.

Områden samtliga väl värda att följa upp framöver, menar Anette Holmqvist.

- Det finns all anledning att följa upp nämnda områden och satsningar framöver, som till exempelvis under nästa Bok- och Biblioteksmässa. Då vet vi säkerligen mer om vad som fungerat, vad som behöver tas vidare utifrån de resultat som kommit fram. Likaså när det gäller de reviderade läroplaner som lämnats in i juni i år, där det trycks på att rektorn har ett ansvar att integrera skolbiblioteket i det pedagogiska uppdraget. Alltså, där man börjar se skolbiblioteket mer som en pedagogisk verksamhet, än bara som en lokal. Det som är viktigt här, och som det finns all anledning att också följa upp är att: när rektorn har ansvar att föra in skolbiblioteket i pedagogiken, då höjs även statusen på skolbiblioteket.

En broschyr med utförlig information om initiativ, satsning och komponerad myndighetsgrupp finns tillgänglig på Kungliga Bibliotekets hemsida.
Här en direktlänk: http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2016/Ny-lagesrapport-for-skolbiblioteken/

----------------------------------------------------

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.

onsdag 28 september 2016

På You Tube: Prisutdelningen av Malin Koldenius-stipendiet 2016

Malin Koldenius-stipendiet 2016 delades ut på Bok- och Biblioteksmässan.
Plats för prisutdelningen var Kultur i Västs Biblioteksscen.
Här följer en filmad serie från utdelningen.
En serie bestående av fyra klipp som bäst ses i fallande ordning, klipp för klipp.

På scen: Årets pristagare Anna-Carin Söderberg och Maria Baric,
samt ordförande i Skolbibliotek Väst Fredrik Ernerot.
Bakom kameran Barbro Oxstrand.video

video

video

video


Sydkoreanskt besök på Medioteket i Stockholm

 

Den delegation med bibliotekarier från Syd-Korea som besökte Sverige för några veckor sen, gjorde även ett besök på Medioteket i Stockholm. Här en rapport från tillfället.

http://pedagogblogg.stockholm.se/skolbiblioteksbloggen/2016/09/05/sydkoreanskt-besok-pa-medioteket/

fredag 23 september 2016

Bokmässan 2016: Årets Malin Koldenius-stipendie är utdelatÅrets pristagare och delar av Skolbibliotek Västs styrelse. Från vänster till höger: Magnus Sjöberg, Maria Baric och Anna-Carin Söderberg (årets pristagare), Elisabeth Söderling och Barbro Oxstrand.

För sjunde gången i rad delades Malin Koldenius-stipendiet ut på Kultur i Västs scen.
Priset mottogs under pompa och ståt - där tal, överlämning av guldinramat diplom och efterföljande samtal kring användande av skolbiblioteket som läromiljö, i rask takt avlöste vartannat.

Efteråt följde mingel i Skolbibliotek Väst och Nypon Förlags gemensamma monter och som värdig final: en pristagar-middag, där både pristagare och styrelsemedlemmar gottade sig i fina samtal och god mat.


Motivering till priset (hämtat ur tal presenterat av Skolbibliotek Västs ordförande Fredrik Ernerot):

2016-års pristagare av Malin Koldenius-stipendiet är glädjande nog inte bara en utan två pristagare, nämligen Anna Carin Söderberg och Maria Baric. Till vardags lärare på Kannebäcksskolan Döv- och Hörsel i Västra Göteborg. En skola för döva och hörselskadade elever, liksom elever med olika typer av tal- och språknedsättning. Upptagningsområde är idag hela region Västra Götaland.

Och det ska sägas: Extra roligt är det att stå här idag, då det faktiskt handlar om kollegor i det egna arbetslaget som skolbibliotekarie.
Med stöd från skolans ledning.
Med gemensam arbetslinje och planeringstid, allt inlagt på veckobasis.
Där samarbete över gränser, för alla våra fina elevers bästa, ständigt och jämnt hamnar i första rum.